Ηλιακό Πλέγμα / Μέρος Α΄/ Omraam Mikhaël Aïvanhov

Το σύστημα των τσάκρας απο τον Omraam Mikhaël Aïvanhov
October 21, 2012
Ηλιακό Πλέγμα /Μέρος Β/ Omraam Mikhaël Aïvanhov
October 21, 2012

Ηλιακό Πλέγμα / Μέρος Α΄/ Omraam Mikhaël Aïvanhov

Το συμπαθητικό σύστημα περιλαμβάνει κέντρα που εκτείνονται από τον εγκέφαλο μέχρι τη βάση του νωτιαίου μυελού, και ένα περιφερειακό τμήμα που αποτελείται από ένα σύνολο νεύρων και γαγγλίων ενωμένων μεταξύ τους με δίκτυα νευρικών ινών που ονομάζονται πλέγματα. Το ηλιακό πλέγμα, τοποθετημένο στο επίπεδο του στομάχου, είναι ένα μεταξύ αυτών.
Τα γάγγλια του συμπαθητικού συστήματος κατανέμονται ως εξής:
—3 ζεύγη ενδοκρανιακών γαγγλίων κειμένων στη δίοδο του τρίδυμου νεύρου.
—3 ζεύγη αυχενικών γαγγλίων που συνδέονται με την καρδιά.
—12 ζεύγη νωτιαίων γαγγλίων που συνδέονται με τους πνεύμονες και το ηλιακό πλέγμα.
—4 ζεύγη οσφυϊκών γαγγλίων που συνδέονται με το ηλιακό πλέγμα, και διαμέσου του ηλιακού πλέγματος με το στομάχι, το λεπτό έντερο, το συκώτι, το πάγκρεας, τα νεφρά.
—4 ζεύγη ιερών γαγγλίων που συνδέονται με τον πρωκτό, τα γεννητικά όργανα και την ουροδόχο κύστη.
 
Αυτά όλα μαζί κάνουν λοιπόν 26 ζεύγη. Αυτός ο αριθμός 26 δεν οφείλεται στην τύχη. Ένας καββαλιστής θα σας πει ότι είναι ο αριθμός των 4 γραμμάτων του ονόματος του Θεού: Π 1 Π ‘ όπου ” = 10, Π = 5, 1= 6,          Είναι καταπληκτική η διαπίστωση ότι το όνομα του Θεού είναι δομημένο με τους ίδιους νόμους που διέπουν τη δομή του συμπαθητικού συστήματος.
Οι 2 ομάδες των 3 ζευγών των ενδοκρανιακών και αυχενικών γαγγλίων συνδέονται με το θεϊκό κόσμο- αντιστοιχούν στην ψυχολογική πλευρά της φύσης.
Τα 12 ζεύγη των νωτιαίων γαγγλίων συνδέονται με τον πνευματικό κόσμο- αντιστοιχούν στη φυσιολογική πλευρά της φύσης.
Οι δύο ομάδες των 4 ζευγών των οσφυϊκών και ιερών γαγγλίων συνδέονται με το φυσικό κόσμο• αντιστοιχούν στην ανατομική πλευρά της φύσης.
Ας μελετήσουμε καθεμιά από αυτές τις ομάδες πιο λεπτομερειακά: 2 φορές 3 ζεύγη ενδοκρανιακών γαγγλίων: το 3 είναι ο αριθμός της θεότητας. Είναι ο αριθμός που αντιπροσωπεύει τα Κάββαλα, γιατί τα Κάββαλα μας αποκαλύπτουν τους παράγοντες, τις αρχές που δρουν μέσα στο σύμπαν. Τα Κάββαλα απαντούν στην ερώτηση: «ποιος»; ποιος δημιούργησε; ποιος ενεργεί;
12 ζεύγη νωτιαίων γαγγλίων: το 12 είναι ο αριθμός της Φύσης που διέπεται από τα άστρα- είναι ο αριθμός της αστρολογίας (οι 12 ζωδιακοί αστερισμοί), που μελετά τις επιδράσεις των ουράνιων σωμάτων, τις λειτουργίες των οργάνων του κοσμικού σώματος. Η αστρολογία συνδέεται με την κυκλοφορία και την αναπνοή. Το εαρινό σημείο, για παράδειγμα, οπισθοδρομεί κατά ένα βαθμό κάθε 72 έτη- αλλά 72 είναι επίσης ο αριθμός των χτύπων της καρδιάς σ’ ένα λεπτό. Για την αναπνοή, το φυσικό είναι 18 κινήσεις στο λεπτό, και το 18 είναι ακριβώς ένα τέταρτο του 72. Η αστρολογία απαντά στην ερώτηση «πότε»;
2 φορές 4 ζεύγη οσφυϊκών και ιερών γαγγλίων: το 4 είναι ο αριθμός της αλχημείας, γιατί παριστάνει τις 4 καταστάσεις της ύλης: γη, νερό, αέρας και φωτιά (στερεή, υγρή, αέρινη, πύρινη). Η αλχημεία απαντά στην ερώτηση «τι».
Αυτά τα 26 ζεύγη των γαγγλίων του συμπαθητικού συστήματος διαιρούνται λοιπόν σε 5 ομάδες. Αυτές οι 5 ομάδες γαγγλίων συνδέονται με τις 5 αρετές που παριστάνονται με το πεντάγραμμο αστέρι: την αγνότητα , τη δικαιοσύνη, την αγάπη, τη σοφία και την αλήθεια.
(Σε ορισμένες περιπτώσεις στην θέση της αγνότητας συναντά κάποιος την αρετή της καλοσύνης).
—Η αγνότητα συνδέεται με τα 4 ζεύγη των ιερών γαγγλίων, που αποτελούν τη βάση της αλυσίδας των γαγγλίων, γιατί η αγνότητα είναι η βάση, το θεμέλιο.
—Η δικαιοσύνη αντιστοιχεί στα 4 ζεύγη των οσφυϊκών γαγγλίων (που βρίσκονται στην περιοχή των νεφρών, με την οποία συνδέεται ο Ζυγός σύμβολο της ισορροπίας) και που σχετίζονται με όλα τα όργανα της διατροφής: στομάχι, συκώτι, έντερο κτλ… Όταν ο άνθρωπος δεν ξέρει να τρέφεται όπως πρέπει, η ισορροπία διασπάται, οι δίσκοι του ζυγού μετακινούνται και οι ενοχλήσεις που επακολουθούν αποκαλύπτουν ότι η δικαιοσύνη πρέπει να επέμβει για να αποκαταστήσει την τάξη.
—Η αγάπη συνδέεται με τα 12 ζεύγη των νωτιαίων γαγγλίων. Η αγάπη είναι μια δύναμη που μας διαστέλλει (και αυτή η διαστολή ξαναβρίσκεται στις κινήσεις της αναπνοής), που μας ενώνει με όλες τις υπάρξεις, με όλο το σύμπαν, όπως αυτό συνοψίζεται συμβολικά στους 12 αστερισμούς του Ζωδιακού.
—Η σοφία συνδέεται με τα 3 ζεύγη των αυχενικών γαγγλίων, τα οποία, διαμέσου των καρδιακών νεύρων, συνδέονται με την καρδιά, γιατί η αληθινή σοφία προέρχεται από την καρδιά.
—Η αλήθεια συνδέεται με τα 3 ζεύγη των ενδοκρανιακών γαγγλίων, γιατί η αλήθεια είναι η κορυφή, ο σκοπός που πρέπει να φτάσουμε, είναι υπεράνω όλων.
Η αλήθεια, η σοφία, η αγάπη, η δικαιοσύνη και η αγνότητα μας φέρνουν σε επαφή με όλες τις αρμονικές δυνάμεις του σύμπαντος, των οποίων τις ευλογίες δεχόμαστε. Κάθε αρετή βελτιώνει τη λειτουργία των γαγγλίων και των οργάνων με τα οποία είναι συνδέεται, ενώ αντίστοιχα κάθε λάθος εναντίον των αρετών διαταράσσει αυτή τη λειτουργία.
Για πολύ καιρό νόμιζαν ότι δεν υπήρχε καμιά σχέση μεταξύ του εγκεφάλου και του συμπαθητικού συστήματος. Τώρα όμως ξέρουν ότι αυτή η σχέση υπάρχει και ότι είναι μάλιστα πολύ στενή. Αλλά ο εγκέφαλος δεν μπορεί να ενεργήσει απευθείας πάνω στα όργανα, ενεργεί διαμέσου ενός αγωγού, ο οποίος είναι το μεγάλο συμπαθητικό σύστημα, και όπου το ηλιακό πλέγμα είναι το πιο σημαντικό του κέντρο. Οι Μύστες εργάζονται για να κάνουν συνειδητό το σύνδεσμο μεταξύ του ηλιακού πλέγματος και του εγκεφάλου, γιατί όταν πραγματοποιηθεί συνειδητά αυτός ο σύνδεσμος, το καθετί γίνεται εύκολο: διάμεσου του ηλιακού πλέγματος, μπορούν να αγγίζουν, να ελέγχουν και να δυναμώνουν τα όργανα του φυσικού τους σώματος.
Υπάρχει ένας σύνδεσμος μεταξύ των ψυχικών και των φυσικών καταστάσεων. Η θλίψη, για παράδειγμα, επενεργεί στις οδούς του συμπαθητικού, οι οποίες, καθώς έχουν ένα ρόλο σύσφιγξης των αγγείων, αρχίζουν να συστέλλουν το αρτηριακό σύστημα. Αυτή η συστολή, λοιπόν, που προκαλείται από τη θλίψη, εμποδίζει την κυκλοφορία του αίματος και, κατά συνέπεια, επίσης και την πέψη και την αναπνοή κτλ… Αισθάνεται κανείς τότε συμπιεσμένος, φτωχός, εγκαταλειμμένος. Αυτό δεν είναι ακριβές, αλλά είναι μια εντύπωση που αισθάνεται. Για να δραστηριοποιήσετε, αντίθετα, τα νεύρα που διαστέλλουν, πρέπει να καλέσετε τη χαρά, την αγάπη, και καθημερινά, όταν σηκώνεστε το πρωί, αντί να σκέφτεστε: «δεν έχω χρήματα, η αγαπημένη μου με απατάει, δεν έλαβα τα γράμματα που περίμενα…», πρέπει, αντίθετα, να προσπαθείτε να έχετε θετικές σκέψεις. Ο αληθινός μαθητής όταν σηκώνεται κάθε πρωί έχει μέσα του αυτή τη σκέψη: «Κύριε Θεέ, Δημιουργέ μας, Σ’ ευχαριστώ σήμερα που βρίσκομαι ζωντανός και υγιής, που μπορώ ν’ αναπνέω, να βαδίζω, να τραγουδώ, να κοιτάζω, να ακούω… γιατί αυτά είναι ανεκτίμητοι θησαυροί». Πρέπει να σηκωνόμαστε χαρούμενοι, ευχαριστώντας τον Κύριο. Αν οι άνθρωποι γερνούν τόσο γρήγορα, είναι επειδή δεν ξέρουν πώς να καλούν καθημερινά τη χαρά.
Το ηλιακό πλέγμα είναι ένα εξαιρετικά σπουδαίο κέντρο και πρέπει να αποφεύγουμε καθετί που μπορεί να το συσπά, γιατί αυτό προκαλεί με τη σειρά του τη σύσπαση των αιμοφόρων αγγείων και των αγωγών του οργανισμού. Και όταν το αίμα ή τα άλλα υγρά κυκλοφορούν άσχημα, σχηματίζονται κατάλοιπα, τα οποία, με το χρόνο, καταλήγουν να προκαλέσουν κάθε είδους ανωμαλίες. Αυτό που διαταράζει περισσότερο το ηλιακό πλέγμα είναι οι δυσαρμονικές εκδηλώσεις του αστρικού σώματος: ο φόβος, η οργή» η ζήλια, η παθιασμένη αγάπη. Και καθώς το ηλιακό πλέγμα είναι η δεξαμενή των δυνάμεων, συνέπεια αυτής της δυσαρμονίας είναι ένας πλήρης απομαγνητισμός. Όταν αισθάνεστε έναν τρόμο ή ένα νευρικό κλονισμό, αμέσως οι δυνάμεις σας αδειάζουν, οι γάμπες σας δε σας στηρίζουν πια, τα χέρια σας τρέμουν, το κεφάλι σας είναι άδειο. Αυτό σημαίνει ότι το ηλιακό πλέγμα εξάντλησε τις δυνάμεις του.
Το ηλιακό πλέγμα μπορεί, λοιπόν, να αδειάζει, αλλά μπορεί επίσης να γεμίζει, και ακριβώς αυτό είναι που πρέπει να μάθει ο μαθητής: πώς να γεμίζει το ηλιακό του πλέγμα. Θα σας δώσω μερικές μεθόδους.
Κάθε δέντρο είναι μια δεξαμενή δυνάμεων που προέρχονται από τον ήλιο και από τη γη, και μπορούμε να αντλήσουμε αυτές τις δυνάμεις. Διαλέγετε ένα μεγάλο δέντρο, ακουμπάτε την πλάτη σας σ’ αυτό, τοποθετώντας το αριστερό χέρι πάνω στην πλάτη σας, με την παλάμη στηριγμένη πάνω στον κορμό του δέντρου- συγχρόνως τοποθετείτε την παλάμη του δεξιού χεριού πάνω στο ηλιακό πλέγμα. Συγκεντρώνεστε λοιπόν πάνω στο δέντρο, ζητώντας του να σας δώσει ένα μέρος από τις ενέργειές του: τις λαμβάνετε από το αριστερό σας χέρι και τις χύνετε με το δεξί χέρι μέσα στο ηλιακό σας πλέγμα. Είναι ένα είδος μετάγγισης ενεργειών.
Μπορείτε επίσης να δυναμώσετε το ηλιακό σας πλέγμα κοιτάζοντας και ακούγοντας να κυλάει μια πηγή, ένας καταρράκτης, μια ανάβλυση νερού. Αυτές εδώ είναι μέθοδοι φαινομενικά ασήμαντες, αλλά που δίνουν μεγάλα αποτελέσματα. Το νερό που τρέχει επηρεάζει το ηλιακό πλέγμα, που έτσι αναζωογονείται και γίνεται, επομένως, ικανότερο να διώχνει τα βλαβερά υλικά. Κοιτάζετε καμιά φορά το νερό να τρέχει, αλλά ασυνείδητα, δεν έχετε επίγνωση της εργασίας που θα μπορούσατε να κάνετε χάρη σ’ αυτό για την πνευματική σας πρόοδο. Και άλλωστε, τι ξέρετε για τη χρήση που μπορείτε να κάνετε όλων των στοιχείων που μας δίνει η φύση;…
Όταν είστε σπίτι σας, μπορείτε να ξαπλώσετε σ’ ένα κρεβάτι, να τοποθετήσετε τα χέρια σας πάνω στο ηλιακό πλέγμα και να φανταστείτε ότι αντλείτε ενέργειες από ολόκληρο το Σύμπαν.
Μπορείτε επίσης να βυθίσετε τα χέρια σας μέσα στο νερό, ή ακόμα καλύτερα τα πόδια σας, γιατί αυτή είναι η πιο δυνατή μέθοδος. Όταν αισθάνεστε απομαγνητισμένος, ταραγμένος ή συσπασμένος, προετοιμάστε ζεστό νερό, βυθίστε συνειδητά τα πόδια σας, και αρχίστε να τα πλένετε με πολλή προσοχή. Έτσι θα ενεργήσετε πάνω στο ηλιακό πλέγμα δίνοντάς του δυνάμεις, και η κατάσταση συνείδησής σας θα μεταβληθεί αμέσως. Κι ακόμη αν μια μέρα, στο σπίτι σας, δεν καταφέρνετε να διαλογιστείτε, κάντε ένα ποδόλουτρο, και θα δείτε ότι
θα έχετε πολύ μεγαλύτερη ευκολία να συγκεντρωθείτε.
Υπάρχουν μέθοδοι για να έρθουμε σε επικοινωνία με το ηλιακό πλέγμα και να του ζητήσουμε να δώσει διαταγές για να επανορθώσει ορισμένες ατέλειες. Αυτό είναι μια ολόκληρη επιστήμη που θα μελετήσουν στο μέλλον. Για την ώρα δεν είναι τόσο δυνατό να επικοινωνήσει κανείς με το ηλιακό πλέγμα- αυτό ζει την ανεξάρτητη ζωή του, και ο άνθρωπος δεν έχει σχεδόν καμιά δυνατότητα πάνω του, εκτός του να επενεργεί έμμεσα, περιμένοντας να ενεργήσει μια μέρα απευθείας. Και πώς να το επηρεάσετε έμμεσα; Προσπαθώντας να ζείτε μια αγνή ζωή, γεμάτη νόημα, φωτεινή. Αυτή η ζωή επενεργεί στο ηλιακό πλέγμα, το αποδεσμεύει, το ελευθερώνει από ορισμένα εμπόδια” κι όταν αυτό είναι απελευθερωμένο, επανορθώνει πολύ γρήγορα το καθετί, γιατί είναι εξαιρετικά δυνατό.
Συναντάμε τόσους ανθρώπους που φαίνονται εξαντλημένοι, συντριμμένοι, καταπονημένοι. Αν είναι σ’ αυτή την κατάσταση, είναι επειδή δεν ξέρουν να εργάζονται με το ηλιακό πλέγμα, αυτό φαίνεται επίσης στο πρόσωπό τους, που δεν έχει κανένα φως. Ένα πρόσωπο θαμπό, σκοτεινό, αποκαλύπτει ότι το ηλιακό πλέγμα δε λειτουργεί σωστά. Γι’ αυτό, εσείς, τουλάχιστον, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε τις μεθόδους που σας δίνω για να εργαστείτε με το ηλιακό πλέγμα, αλλιώς θα περάσουν ίσως χρόνια, χωρίς ποτέ να αισθανθείτε ότι είναι εκεί, ξύπνιο, άγρυπνο, και ότι σας διαστέλλει. Το καθετί θα μείνει εγκεφαλικό και δε θα πετύχετε κανένα αποτέλεσμα, ούτε κοιτάζοντας τον ήλιο, ούτε διαλογιζόμενοι, ούτε κάνοντας ασκήσεις, όσο το ηλιακό πλέγμα δε θα εκδηλωθεί για να σας δείξει ότι η συνείδησή σας έχει επιτέλους κατέβει μέχρι τα βάθη των σπλάχνων. Μπορώ να σας μιλήσω γι’ αυτή την αίσθηση, αλλά σε τι θα χρησιμεύσει αυτό; Δε θα καταλάβετε, γιατί, για να καταλάβετε, πρέπει ήδη να έχετε ζήσει αυτή την εμπειρία. Με τη νόηση δεν μπορείτε να πάρετε μια ιδέα. Θα ήταν σαν να εξηγούσατε τον πονόδοντο σε κάποιον που δεν είχε ποτέ πονόδοντο, ή σαν να μιλούσατε για αγάπη σε κάποιον που δεν υπήρξε ποτέ ερωτευμένος. Δεν μπορούν να καταλάβουν όσο δεν τα έχουν ζήσει. Ακόμη κι αν σας εξηγήσω, δε θα καταλάβετε. Πρέπει να εργαστείτε, να εργαστείτε για ν’ αλλάξετε την ζωή σας, να ζήσετε μια αρμονική ζωή• τότε μονάχα θα κατορθώσετε να θέσετε σε κίνηση τα αιθέρια κέντρα μέσα σας, γιατί ο νόμος αυτών των κέντρων είναι η αρμονία.
Δυστυχώς σπάνια συμβαίνει αυτό που ο άνθρωπος ζει και αισθάνεται να είναι σύμφωνο με την αρμονία που βασιλεύει μέσα στο σύμπαν. Κι αυτό είναι σοβαρό, γιατί όσο ο άνθρωπος αντιστέκεται στους νόμους, στις δυνάμεις, στα κοσμικά ρεύματα, τόσο απομονώνεται, αποκρύβεται από το σύμπαν, περιβάλλεται από αδιαπέραστους φραγμούς” τότε οι ευεργετικές δυνάμεις που έρχονται απ’ όλο τον κόσμο για να εμποτίσουν και ζωογονήσουν όλα τα πλάσματα, δεν μπορούν πια να εισχωρήσουν μέσα του, για να απομακρύνουν τις ακαθαρσίες και να αποκαταστήσουν την τάξη, και καταρρέει. Ναι, η αρρώστια είναι απλούστατα μια αταξία που εγκαθίσταται στον άνθρωπο όταν αυτός αποκόβει το δεσμό του με το σύμπαν και δε διατηρεί πια με αυτό σωστές ανταλλαγές.
Ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος, για να ζήσει, να κάνει ακατάπαυστα ανταλλαγές με τον κόσμο: να τρώει, να πίνει, να απορροφά το φως και τη ζέστη του ήλιου, να δέχεται τις κοσμικές ακτίνες… Δεν μπορεί να επιζήσει ούτε ένα λεπτό αν αυτές οι ανταλλαγές διακοπούν, αλλά του λείπει τόσο η συνείδηση ώστε δεν παρατηρεί ότι η ζωή εξαρτάται από αυτές τις ανταλλαγές. Περνάει τον καιρό του κόβοντας τους δεσμούς του με το σύμπαν, εμποδίζοντας τις ενέργειες να κυκλοφορήσουν μέσα του, διαταράσσει τη φυσική αρμονία που υπάρχει ανάμεσα στον κόσμο και σ’ αυτόν. Κι εντούτοις, μόνο αυτή η αρμονία μπορεί να του επιτρέψει να ζήσει έντονα, να ευημερήσει, να ευτυχήσει, να δημιουργήσει.
Γι’ αυτό πρέπει να συνηθίσετε να αφιερώνετε κάθε μέρα λίγα λεπτά για να αποκαταστήσετε μέσα σας αυτή την αρμονία με τον Κόσμο και να προσπαθήσετε να δονείστε αρμονικά με όλα τα όντα της δημιουργίας, λέγοντας: «Θέλω να είμαι σε συμφωνία μαζί σας, σας αγαπώ, σας αγαπώ, να είστε ευλογημένα»… Αυτή η άσκηση, αποκαθιστά την κυκλοφορία των ενεργειών. Συμβαίνει, ακόμη και στους μεγαλύτερους σοφούς, τους μεγαλύτερους αγίους, να γνωρίζουν, πότε πότε, στιγμές ταραχής, ανησυχίας, αλλά έχουν επίγνωση, αισθάνονται αμέσως ότι οι δονήσεις τους άλλαξαν και αποκαθιστούν το ταχύτερο πι ν αρμονία. Ενώ η πλειοψηφία των ανθρώπων παραμένουν μέρες, εβδομάδες, χρόνια, μέσα στην αταξία, ώσπου καταλήγουν να καταστραφούν τελείως.
Πρέπει, μια για πάντα, να αποφασίσετε να κατανοήσετε τους νόμους της φύσης, να μάθετε πώς είναι δομημένος ο άνθρωπος, και ποιες πρέπει να είναι οι σχέσεις του με τους νόμους της φύσης. Αν θέλετε την ευτυχία σας, την ευημερία σας, πρέπει να σκέφτεστε την αρμονία, να εναρμονιστείτε με ολόκληρο το σύμπαν. Αυτό βέβαια δε θα το καταφέρετε αμέσως, αλλά έχοντας εγκαρτέρηση θα αισθανθείτε μια μέρα ότι, από τα πόδια μέχρι το κεφάλι, το καθετί μέσα σας επικοινωνεί και δονείται σε συμφωνία με την κοσμική ζωή.
Το παιδί στα σπλάχνα της μητέρας του συνδέεται με αυτή με τον ομφάλιο λώρο που βρίσκεται στην περιοχή του ηλιακού πλέγματος” διαμέσου του ομφάλιου λώρου το τρέφει. Τη στιγμή της γέννησης, κόβουν αυτόν το δεσμό, γι αυτό μπορούμε να πούμε ότι η γέννηση δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα πέρασμα από μια κατάσταση εξάρτησης σε μια κατάσταση ανεξαρτησίας, ελευθερίας. Αλλά, στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος δεν είναι ακόμη τελείως ανεξάρτητος, το ηλιακό του πλέγμα συνδέεται μ’ έναν άλλο ομφάλιο λώρο, μ’ έναν αιθερικό λώρο, με τη Μητέρα Φύση, η οποία τον έχει στα σπλάχνα της, τον υποστηρίζει, τον τροφοδοτεί. Γι’ αυτό υπάρχουν στην Ανατολή μερικές διδασκαλίες που συνιστούν στους οπαδούς τους, να συγκεντρώνονται στον αφαλό. Βέβαια, οι Δυτικοί, που βλέπουν το καθετί απέξω, περιγελούν αυτές τις πρακτικές, που τις βρίσκουν τελείως γελοίες, αλλά έχουν άδικο. Αυτοί που συγκεντρώνονται πάνω στον αφαλό τους, συνδεόμενοι με το Σύμπαν, τον Κόσμο, έχοντας τη σκέψη ότι αφού εξαρτώνται ακόμη από τη Μητέρα Φύση, πρέπει να καθαρίσουν, να εξαγνίσουν αυτό το κανάλι, μέσα από το οποίο τους στέλνει τα πιο πολύτιμα στοιχεία που έχουν ανάγκη, αισθάνονται μες στην πληρότητα.
Καθώς όλοι σχεδόν οι άνθρωποι διατηρούν
ακόμη αυτόν το δεσμό με τη φύση, μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουν ακόμη γεννηθεί: δεν έκοψαν ακόμη τον ομφάλιο λώρο. Για να γεννηθούν, πρέπει να βγουν από την κοιλιά της φύσης, όπου ακόμη κοιμούνται, ή κλωτσάνε! Ο άνθρωπος γεννιέται μια πρώτη φορά όταν έρχεται στον κόσμο από τη φυσική του μητέρα, αλλά η αληθινή του γέννηση, αυτό που λέμε στη Μύηση η δεύτερη γέννηση, δεν μπορεί να συμβεί παρά όταν κατορθώσει να σπάσει τους δεσμούς με τη «φυσική φύση», καθώς λένε οι φιλόσοφοι, για να εισέλθει στη θεία φύση. Τότε μόνο είναι αληθινά συνειδητός, λαμπρός, φωτισμένος.
”Η μεταφυσική δομή του ανθρώπου”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *