Ομοφυλοφιλικές Σχέσεις

Ελεύθερη επιλογή και εναλλακτικό σχέδιο!!!
April 28, 2012
Προστατευτική Αύρα!!!
May 17, 2012

Ομοφυλοφιλικές Σχέσεις

Ομοφυλοφιλικές Σχέσεις
 
Όσο εξελισσόμαστε, θα αναπτύσσουμε μια μεγαλύτερη κατανόηση γύρω από την αληθινή φύση και το σκοπό της σεξουαλικής έκφρασης. Όσο περισσότερο προχωρούμε προς την Ενοποιημένη Συνειδητότητα /Συνειδητή Ενότητα, τόσο θα βλέπουμε αύξηση στις ομοφυλοφιλικές σχέσεις. Αν και αυτό μπορεί να σοκάρει ορισμένους, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η αγάπη αποτελεί τη βασική ενεργειακή δόνηση, από την οποία όλες οι άλλες ενέργειες μεταστοιχειώνονται. Όλα τα είδη αγάπης είναι θεϊκές εκ­φράσεις. Η Αγάπη δεν είναι αντικείμενο… είναι Ενέργεια. Συνεπώς υφίσταται μόνο αν ανακυκλώνεται.
Το να περιορίζουμε την κυκλοφορία της με οποιονδήποτε τρόπο είναι σαν να πολεμάμε με την παλίρροια του ωκεανού. Θα υπάρξουν φυσικά και εκείνοι που θα συνεχίσουν να σκέφτονται ότι η ομοφυλοφιλία είναι μια διαταραχή που μπορεί να θεραπευτεί. Και, βεβαίως θα υπάρξουν και κά­ποιοι που θα αντιλαμβάνονται την ομοφυλοφιλία ως απειλή για την αίσθη­ση της προσωπικής τους ασφάλειας. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να εμπο­δίσουμε την εξέλιξη. Οι επικρίσεις εναντίον των άλλων ή του εαυτού μας θα καταφέρνουν μόνο να αναχαιτίζουν την πρόοδο όλων.
Αν σκεφτούμε ότι το αντίθετο της αγάπης είναι ο φόβος, τότε μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε το γιατί η αύξηση της ομοφυλοφιλίας αποτελεί «κόκκινο πανί» για κάποιους. Επειδή πυροδοτεί το φόβο τους. Τα ανθρώπινα όντα ανέκαθεν φοβούνταν τα πράγματα που δεν καταλάβαιναν. Ο τομέας της ομοφυλοφιλίας δεν αποτελεί εξαίρεση.
Στην πραγματικότητα όμως ο φόβος είναι μόνο έλλειψη κατανόησης. Και η αυξανόμενη γύρω μας ομοφυλοφιλία είναι μια ευκαιρία ανάπτυξης για όσους παραμένουν κολλημένοι στο φόβο τους. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να τη φοβόμαστε, επειδή όλες οι εκφράσεις της αγάπης οδη­γούν σε ένα ανώτερο επίπεδο κατανόησης της αγάπης άνευ όρων. Στην παρούσα φάση της εξέλιξης μας, σηματοδοτεί απλά το γεγονός ότι οι άν­θρωποι ως είδος, αρχίζουμε να πειραματιζόμαστε με ποικίλες εκφράσεις της αγάπης μέσα στην Ενοποιημένη Συνειδητότητα /Συνειδητή Ενότητα.
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΚΔ. ΚΡΥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *