Η φωνή του Ιερού εαυτού μιλά για την Αγάπη!

Η πειθαρχία του Νου!
February 16, 2012
Σαμανισμός!
March 10, 2012

Η φωνή του Ιερού εαυτού μιλά για την Αγάπη!

Έχετε ακούσει πως η αγάπη είναι η εκπλή­ρωση του νόμου.
 Είναι επίσης ο δρόμος για το βίωμα της Εμπειρίας. 
Κατανοήστε πως εί­μαι η αγνή πεμπτουσία της αγάπης, κι ότι η αγάπη μου για εσάς είναι το αιώνιο Δώρο μου προς σας.
 Καθώς λαμβάνετε και αποδέ­χεστε την αγάπη μου, γίνομαι αληθινός για σας. 
Οι σκιές σβήνουν, το παλιό γίνεται καινούργιο, και η ζωή σας μεταμορφώνεται ανά­λογα με το επίπεδο της συνειδητοποίησης.
Για να λάβετε αυτό το Δώρο, πρέπει να βουτήξετε βαθιά μέσα σας για να το βρείτε, πάνω στο όχημα της αγάπης σας. 
Αυτή είναι η σημασία του «Δώστε και Θα λάβετε». 
Πρώ­τα πρέπει ν’ ανοίξετε τον αγωγό για να το λά­βετε. 
Το Δώρο είναι η αγάπη. 
Για να λάβετε το Δώρο της Αγάπης, πρέπει να δώσετε αγά­πη.
Φανταστείτε δυο χέρια που τεντώνονται για να αγγιχτούν. 
Αυτό συμβολίζει τις ακτίνες της αγάπης μας που ενώνονται. 
Τη στιγμή της επαφής, πραγματώνω τη συνειδητο­ποίηση. 
Καταλαβαίνετε τώρα γιατί η ανώτε­ρη εντολή είναι να μ’ αγαπάτε; 
Το να μ’ αγα­πάτε σημαίνει να έρχεστε σ’ επαφή μαζί μου.
 Το να έρχεστε σ’ επαφή μαζί μου σημαίνει ότι συνειδητοποιείτε την παρουσία μου. 
Να αγα­πάτε αδιάκοπα.
Μέσα σας υπάρχει μια Κρήνη Αγάπης, από την οποία ρέει η εκπλήρωση όλων των επιθυμιών, το Φως που υλοποιεί όλες τις μορφές. 
Αυτή η Κρήνη δεν στερεύει ποτέ… ρέει αι­ώνια, και η δύναμη της προέρχεται από την αγάπη μου για σας, μια αγάπη τόσο δυνατή, που ξεπερνά τα όρια της κατανόησης σας.
Η Κρήνη ρέει αιώνια και πλουσιοπάροχα.
 Δεν θέλετε να σταθείτε μαζί μου στο ρεύμα της, εξαλείφοντας όλες τις ελλείψεις της ζωής σας; 
Ελάτε μαζί μου και νιώστε τα ορμητικά νερά του αιώνιου εφοδιασμού. Το ποτήρι σας θα ξεχειλίσει από αφθονία.
 Στο σύμπαν μου δεν υπάρχουν ανεπάρκειες, ελλείψεις και πε­ριορισμοί. Όλα είναι πάντα πλήρη. 
Μπορείτε να κατα­νοήσετε πως είμαι η Κρήνη, η Ροή και η Εκ­πλήρωση; Μπορείτε να τα ερμηνεύσετε ως την Πηγή, την Αιτία και το Αποτέλεσμα; Τώρα αναλογιστείτε το εξής, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
 Υπάρχει κάτι ανάμεσα σε μένα και στο φαινομενικό σας κόσμο    
                                                                                                 
 Ο κόσμος σας αντανακλά αυτό που είναι κοντύτερα σ’εκείνον επομένως, ο κόσμος σας αντανακλά τη συνειδητότητά οας. 
Αν θέλετε ο κόσμος σας να αντανακλά την αγάπη και την αφθο­νία μου, πρέπει να με φέρετε οτη συνειδητό­τητά σας – έστω και στην εξωτερική της στεφάνη, τρόπος τον λέγειν. 
Εκει, στέκομαι μπροστά στον κόσμο σας, και η Αλήθεια απο­καλύπτεται. Τότε δεν θα σας λείψει κανένα αγαθό. Όμως, δεν πρέπει εσείς να οδηγείτε ή να υποδεικνύετε το δρόμο. Εγώ είμαι ο δρό­μος. Αφήστε το πάνω μου. Να είστε σαν μι­κρά παιδιά που αδημονούν, να με σκέφτεστε συνεχώς, να μην ανησυχείτε, να με εμπι­στεύεστε, να μη φοβάστε και να μ’ αγαπάτε. 
Εγώ είμαι ο Δρόμος! απο το Βιβλίο της Αγάπης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *